Ugens vand: Politisk træden-vande - vil forhandlinger føre til handling eller (mere) forhaling?

Oversvømmelse Verona
Italien har været hårdt ramt af heftige skybrud og oversvømmelser her i oktober. Billedet er fra en tidligere episode i Verona. Illustration: Bigstock. Se større version
29. oktober 2021 kl. 06:06
errorÆldre end 30 dage

I næste uge begynder det store klimatopmøde Cop26 i Glasgow. Hovedvægten ligger på, at det er nødvendigt at skrue op for de grønne investeringer og på at holde liv i Parisaftalens lysegrønne håb om max 1,5 graders temperaturstigning, som ing.dk fortæller i denne analyse.

Men der vil også være diskussioner om overførsel af bl.a. klimatilpasnings-penge og –teknologier til udviklingslande – og så har topmødet tillige på andre områder indflydelse på vandområdet, som vandsektorens europæiske paraplyorganisation EurEau konstaterer i dette statement (hvor hovedbudskabet er ’Action, not words’).

Herhjemme er der også politiske forhandlinger i gang; med mere direkte betydning for vandsektoren: Partierne diskuterer bl.a. nye biocid- og kemiindsatser, som regeringen har afsat i alt 304 millioner kroner til over de næste fire år. Miljøministeren har netop indkaldt til nye forhandlinger om de boringsnære beskyttelsesområder. Og på to-do-listen er også en ny pesticidstrategi, da den nuværende udløber i år.

Kød, fisk og sjusk i fokus i PFOS-sag

I PFOS-sagen blev der trådt gevaldigt vande i et samråd med miljøministeren og sundhedsministeren. Hovedbudskabet var vist, at oprydningen er et stort projekt, og der ikke er nogle enkle løsninger.  

Imens advarer professor i miljømedicin om, at det især er kommende generationer, der vil kunne mærke langmodigheden og sjuskeriet i PFOS-sagen, i TV2 kaldte han det ligefrem ’en bombe under fremtidens drikkevand’.

Skandalen fortsætter i øvrigt med at vokse i omfang: Som en kedelig parallel til Korsør har kødkvæg i Odense i årevis drukket vand fra et forgiftet vandløb.

Der er nu også mistanke om, at fisk kan påvirkes; derfor er Miljøstyrelen i disse uger på fisketur for at tjekke indholdet af fluorstoffer.

I Esbjerg er der lagt op til selvransagelse; her skal miljøafdelingens håndtering – eller mangel på samme – af PFOS nu granskes.

Endnu mere laissez-faire har der tilsyneladende været i Forsvaret, hvor ministeriet kendte til forurening og trussel mod grundvand og ikke gjorde noget. Også det kommunale tilsyn med Forsvaret har tilsyneladende svigtet.

Stop med at bryde loven! - om et par år

På Fyn har både fagfolk og tilsyn også svigtet i sagen om ulovlige pesticider fra gartnerier: En ny kontrol viser, at der fortsat er store problemer, og at gartnerier gennem de sidste seks år både har opbevaret og anvendt ulovlige pesticider i stort omfang.

Byrådet i Odense lægger nu op til lovliggørelse inden 2023 – hvilket må siges at være en ret lang frist set i lyset af, at der er tale om åbenlyse regelbrud.

Den enes oversvømmelsesdød, den andens affaldsbrød

Tilbage til Cop26 i Glasgow, hvor politikere, embedsmænd og andre deltagere ikke ligefrem mangler aktuelle eksempler på ekstremvejr. Kun få uger efter, at helt usædvanlige nedbørsmængder ved Genova slog Europarekord – med næsten et dansk normalårs nedbør på blot to dage - oplevede området igen meget kraftig regn og oversvømmelser i lighed med flere andre steder i Italien.

Som om det ikke var nok, varslede meteorologerne en af de uhyre sjældne Middelhavs-orkaner.

Men selv om der også var dødsfald i Italien, var det som altid værre i udviklingslande (denne gang Nepal) - hvor vejret som bekendt også er blevet mere ekstremt.

Efterdønninger af sommerens oversvømmelser i Tyskland er i øvrigt kommet til Danmark – i form af store mængder affald, der skal brændes og dermed nyttiggøres her

Intet er som bekendt så skidt, at det ikke er godt for noget – men det kræver dog ingen økonomisk eksamen at regne ud, at ulemperne ved disse klimarelaterede oversvømmelser er langt større end fordelene. WaterTech krydser med andre ord fingre for, at Cop26 – og de andre politiske forhandlinger - fører til mere handling end forhaling.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind for at deltage i den videnskabelige debat.