Udskældt klimaregel ind i forhandlinger om finanslov

Foto : Bigstock

Udskældt klimaregel ind i forhandlinger om finanslov

SF vil have afskaffet medfinansieringsordningen – så vandselskaber igen kan finansiere de billigere blågrønne klimaprojekter 100 procent. Det trækker op til en revision af reglen.

Det er formentlig den mest kritiserede – og uhensigtsmæssige – enkeltregel på hele vandområdet. Og nu bliver den smidt på bordet i finanslovsforhandlingerne.

Det er SF, der vil kræve at få afskaffet reglen om, at kommunerne skal stille med 25 procents medfinansiering til blågrønne klimaprojekter – så vandselskaberne igen kan finansiere dem 100 procent over taksterne.

»Vores kloakker kan ikke klare presset, når det vælter ned med vand ved skybrud. Det skal der findes løsninger på, og dem skal vandselskaberne levere,« siger Signe Munk, klimaordfører for SF.

Fire gange så dyrt med traditionelle kloakløsninger

Da reglen om 25 procents medfinansiering blev indført 1. januar 2016, gik klimaprojekter med bassiner, mini-parker og andre over jorden-løsninger nærmest i stå.

Siden har statens egen evaluering af projekterne med 100 procents takstfinansiering vist, at de typisk kun kostede en fjerdedel af de traditionelle rørløsninger under jorden.

Som reglerne er i dag, kan spildevandsselskaberne kun selv finansiere nye og større kloakker 100 procent. På de blågrønne løsninger bliver kommunernes økonomi rodet ind i opgaven, fordi kommunerne skal betale de 25 procent og dermed også være med til at træffe beslutning om løsningen.

Som Signe Munk påpeger, kan det forsinke processen, fordi kommunerne bl.a. er begrænset af anlægsloftet, mens vandselskaberne er helt frit stillet i forhold til at finde både løsninger og finansiering. Og det kan også føre til, at vandselskabet føler sig tvunget til at vælge den dyrere kloakløsning.

Langtfra samfundsøkonomisk optimalt

Dette paradoks – at der bliver valgt klimaløsninger, der langtfra er samfundsøkonomisk optimale – fik den daværende opposition til at tale varmt for genindførelse af 100 procents takstfinansiering op til Folketingsvalget, helt på linje med vandsektorens ønske.

I august erklærede klimaminister Dan Jørgensen (S), at han overvejede af afskaffe medfinansieringsordningen – og på KL’s klimakonference i sidste uge erklærede Socialdemokratiets klimaordfører, Anne Paulin, sig også positiv over for ideen.

Beslutningsforslag fra Enhedslisten

Men der er ikke taget konkrete tiltag, og der kommer fortsat nye historier om ellers gode projekter, som den omstridte regel bremser. Til stor utilfredshed for regeringens støttepartier.

»Vi har en kæmpe opgave foran os i forhold til at gøre noget ved de udfordringer, som klimaforandringerne allerede skaber for os. Det kan ikke gå hurtigt nok med at sætte løsninger i gang, og når vi så samtidig kan spare kommunerne for penge, så er det bare med sætte i gang,« siger Signe Munk.

Også Enhedslisten vil have fjernet medfinansieringsordningen. Partiet har fremlagt et beslutningsforslag om sagen.