To ud af tre grundvandsprøver er forurenet med pesticider

Foto : Lars Havn Eriksen / Scanpix / Danmarks Naturfredningsforening

To ud af tre grundvandsprøver er forurenet med pesticider

Fra Ing.dk: En ny opgørelse viser en fordobling i antallet af grundvandsprøver med fund af pesticidrester, efter vi nu måler efter flere typer. »Jeg er dybt bekymret,« lyder reaktionen fra miljøminister Lea Wermelin. 
63 pct. af de 549 prøver af det danske grundvand, som forskningsinstitutionen Geus analyserede sidste år, indeholdt rester af pesticider. Mere end hver fjerde prøve, 26. pct., overskred endda grænseværdien på 0,1 mikrogram per liter.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.