For at forstærke kystdiger graver hollænderne lerjord op af et Natura 2000-område i den saltholdige marsk. Dermed dannes en helt ny saltsø med en ø - det er helt OK ifølge den hollandske tolkning af EU's naturregler.
For at forstærke kystdiger graver hollænderne lerjord op af et Natura 2000-område i den saltholdige marsk. Dermed dannes en helt ny saltsø med en ø - det er helt OK ifølge den hollandske tolkning af EU's naturregler.

Foto : Kring of Coastal Engineers

Tolker Danmark EU’s naturregler for stramt?

Hollænderne har store byggeprojekter i EU-beskyttede Natura 2000-områder – mens danske kystsikringsprojekter er strandet, fordi de slet ikke må påvirke arealerne. Miljøstyrelsen afviser dog, at man tolker strammere.
I Danmark er en række kystsikringsprojekter strandet på grund af konflikt med EU’s skrappe Natura 2000-regler: I Nordsjælland har de tre involverede kommuner haft møde med Miljøstyrelsen om risikoen for, at sandfodring vil påvirke et EU-naturområde negativt.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.