Tænk på det stigende grundvand som en ressource

Hydrolog og seniorrådgiver ved Geus Hans Jørgen Henriksen opfordrer til ikke kun at se det forhøjede grundvandsspejl som et problem - men også som en ressource i et samlet vandkredsløb.
Klimaændringer giver øget grundvandsdannelse i vinterhalvåret. Det er godt, for vi er bedre stillet med for meget end med for lidt vand. Ikke mindst fordi vore grundvandsmagasiner er fuldt udnyttede mange steder, og vi derfor skal sikre, at disse fornys med ungt, rent grundvand.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.