Daglig leder af Vestamager pumpedigelag Sven Norup foran havet, der ser roligt ud denne dag - men i januar 2017 var det blot 5 cm fra at skylle over det gamle dige i baggrunden.
Daglig leder af Vestamager pumpedigelag Sven Norup foran havet, der ser roligt ud denne dag - men i januar 2017 var det blot 5 cm fra at skylle over det gamle dige i baggrunden.

Foto : Michael Rothenborg

Stort hul i kystbeskyttelsen af hovedstaden er nu lukket

Et landdige til beskyttelse af op mod 50.000 mennesker mod oversvømmelse lå længe strandet i politisk uenighed. Efter en forskrækkelse, hvor stormfloden var få centimeter fra at ramme det pandekage-flade Amager, er der bygget et dige på rekordtid. Men i nabokommunen er borgerne stadig ubeskyttede.
»Det var her, jeg kørte – hvor der kom vand ind i land cruiseren,« fortæller Sven Norup, daglig leder af Vestamager Pumpedigelag. Han peger ud over det meget lavtliggende område øst for Kalvebod-diget på Amager ved København.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

En 1.000-års hændelse

En 1.000-års hændelse er f.eks. en stormflod, der principielt kun sker hver 1.000 år, men som også kunne ske i morgen. Størrelsen af en 1.000-års hændelse ændrer sig i øvrigt i takt med klimaændringernes havstigninger m.m.

Bliver hovedstaden ramt af en 1.000-års stormflod, vil den give langt de største skader, hvis den kommer fra syd.

Ifølge en analyse fra Københavns Kommune vil en 1.000-års hændelse med stormflod fra syd kunne stoppe/bremse driften af Biofos’ spildevandsanlæg i op mod 2 mdr., Hofors fjernvarmeanlæg i op mod 3 mdr. og metroen i op mod 2 år.

Københavns Kommune har vurderet, at 80.000 mennesker i hovedstaden vil blive ramt direkte af oversvømmelser o.l. ved en 1.000-års stormflod fra syd. Det tal er noget lavere nu, efter at Ullerup-diget er bygget  Københavns Kommune skal til at beregne hvor meget lavere.

En mere effektiv digebeskyttelse i Dragør vil også nedsætte risikoen. Dragør Kommune er i færd med at undersøge placering og udformning.

Den mest effektive enkeltbeskyttelse mod en stormflod fra syd er en sluse, dæmning, port eller anden effektiv kystbeskyttelse ved den sydlige del af Københavns Havn. Københavns Kommune er sammen med Hvidovre i gang med at undersøge, hvilken beskyttelse der vil give mest værdi for pengene.