Stort efterslæb med kloakering – til skade for vandmiljøet
Her i Gladsaxe har man styr på kloakindsatsen, men i mange andre kommuner kniber det med at leve op til EU's regler om bedre rensning af spildevand.

Foto : Novafos

Stort efterslæb med kloakering – til skade for vandmiljøet

Aktindsigt afslører hvilke 13 kommuner, der stadig mangler den indsats over for urenset spildevand, som de lovede i første del af vandplanerne 2009-15. Mange er også forsinkede med anden del. Det går ud over åer, søer og kystvande – og er på kant med EU’s Vandrammedirektiv.
Danmark har endnu større efterslæb på at rette op på vandmiljøet og dermed leve op til EU’s Vandrammedirektiv end hidtil antaget.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.