Stormflodsbarrierer kan blive en del af beskyttelsen mod oversvømmelser i Danmark

Flere danske byer er allerede truet af oversvømmelse og klimaforandringerne understreger behovet for fremtidige løsninger. Kystdirektoratets konference om stormflodsbarrierer, som netop er blevet afholdt i Holstebro, vidner om interesse for en løsning, der endnu ikke anvendes i Danmark.
Cirka 100 deltagere fra kommuner, rådgivningsfirmaer, interesseorganisationer og en del borgere lyttede med stor interesse til de erfaringer med stormflodsbarrierer, som seniorrådgiver Marc Walraven, fra Rijkswaterstaat i Holland, og driftsleder Andrew Batchelor, fra Thames Barrier i England, kunne dele på konferencen.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Mere info om stormflodsbarrierer

Få overblik over de stormflodsbarrierer, der anvendes i vores nabolande i publikationen Overview storm surge barriers, hvor der blandt andet præsenteres ni forskellige typer stormflodsbarrierer.