Spildevandsprøver kan afsløre lokal corona-smitte før udbrud

Dansk virksomhed kan påvise stigning i covid-19-smitte inden de gængse tests og sygdomsudbrud ved at overvåge spildevandet. DTU-professor vurderer, at metoden bedst egner sig til mere langsigtet monitorering og bør spænde bredere end corona.
Coronavirus kan sagtens ulme i kroppen i flere dage, før den eventuelt giver anledning til sygdom og en tur til testteltene ved landets hospitaler. Men overvåger man spildevandet for coronavirus, så er der en chance for at opspore smitteudbrud, før et givent område bliver lagt ned af sygdom.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.