Spar markant på vandet – uden at ændre adfærd

Foto : Bigstock

Spar markant på vandet – uden at ændre adfærd

I Københavns Sydhavn blev vandforbruget reduceret med op mod en tredjedel ved blot at udskifte vandhaner og reparere løbende toiletter. Nu skal resultaterne udbredes til andre dele af hovedstaden.

Udskift vandhanerne, og få besparelser på op mod en tredjedel. Det er læren, efter at Områdefornyelse Sydhavn og energiteamet i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning (BUF) har gennemført et vandspareprojekt på Ellebjerg Skole og i den tilhørende fritidsinstitution i Louis Pios Gade.

Ved blot at udskifte ældre vandhaner med energibesparende armaturer sparede skolen 19 procent – svarende til 12.000 kroner om året – alene på det kolde vand.

Besparelsen var endnu mere signifikant i fritidsinstitutionen, hvor de nye armaturer medførte besparelser på 34 procent på det samlede vandforbrug og 41 procent på det varme vand – vel at mærke uden at børn og voksne har skullet gøre noget som helst anderledes.

De markante besparelser betyder, at investeringen på indkøb af nye armaturer er tilbagebetalt i løbet af blot tre år.

BUF har cirka 730 institutioner og 80 skoler, og energiteamet har allerede udskiftet vandhaner på 177 institutioner og 35 skoler. Det har medført en gennemsnitlig vandbesparelse på 30 procent.

15.000 kr. pr. løbende toilet

Områdefornyelse Sydhavn har også haft fokus på nedslidte og utidssvarende installationer i ældre boliger i kvarteret. F.eks. kan man spare over 15.000 kr. om året, hvis man får stoppet et toilet, der løber.

Det har bl.a. den almene boligforening AKB i Sydhavn haft succes med. Foreningen har stoppet dryppende vandhaner og løbende toiletter, svarende til 500.000 kr. på årsbasis.

Beboerne i Sydhavn var i 2014 blandt de københavnere, der brugte allermest vand – 127 liter pr. person i døgnet. Det var i 2018 bragt ned til 113 liter vand pr. person i døgnet; dvs. faldet med 11 procent.

»Det har vist sig, at en lokal, målrettet indsats giver resultater. Derfor vil vi selvfølgelig bringe erfaringerne fra Sydhavn videre i andre projekter. Det kommer vi f.eks. til at gøre, når den nye områdefornyelse Bavnehøj starter i 2020,« siger centerchef Henriette Hall-Andersen fra Teknik- og Miljøforvaltningen, der driver kommunens områdefornyelser.

Automatisk lukning på haner

Armaturproducenten FM Mattsson Mora Group Danmark, der har faciliteret projektet med de cirka 100 nye armaturer på Ellebjerg Skole, forklarer, at de store besparelser opnås ved at kombinere flere elementer.

»Først og fremmest benytter vi berøringsfrie armaturer, der sikrer, at vandhaner ikke kan efterlades åbne eller dryppende. De giver en præcis vandmængde, der er optimeret til en omgang håndvask – hverken mere eller mindre,« forklarer energirådgiver Claus Dennis fra FM Mattsson Mora Group.

Besparelsen er således primært opnået ved at justere efterløbstid og ved sensorstyring. Derudover følger andre fordele, f.eks. er de nye elektroniske armaturer mere holdbare og kan bedre modstå de mange elevers brug.

Nævnte firmaer

Områdefornyelse med besparelser

Områdefornyelse Sydhavn har fra 2014-2019 haft fokus på vand- og energibesparelser samt mere livskvalitet for de 10.000 borgere i Sydhavn.

Ud over vandbesparelserne på 11 procent er det gennemsnitlige varmeforbrug nedsat fra 130 kWh/m2 til 120 kWh/m2.