Et par af de sommerhuse, der er faretruende tæt på kanten i Lønstrup.
Et par af de sommerhuse, der er faretruende tæt på kanten i Lønstrup.

Foto : Michael Rothenborg

Sommerhusejere stævner staten for manglende kystbeskyttelse

Lønstrup er et af de områder, der er hårdest ramt af kysterosion. Sommerhuse er styrtet i havet, og andre er blevet påbudt nedrevet på grund af faren. Nu vil grundejere have erstatning. Kystdirektoratet afviser kritikken.
Det er efterår og sæson for storme ved den jyske vestkyst. Samtidig har en anden storm nået et foreløbigt højdepunkt: Efter flere års skænderi om kystsikringen – eller mangel på sammen – af sommerhusområder ved Lønstrup i Hjørring Kommune har ’Foreningen for kystsikring Lønstrup Syd-Vest’ nu stævnet Kystdirektoratet med krav om godt 45 millioner kroner.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Kystsikring – finansiering og myndigheder

Staten har af historiske årsager kun taget ansvaret for en stor og tre mindre strækninger langs den jyske vestkyst.

De såkaldte fællesaftaler gælder for den 110 kilometer lange strækning fra Nymindegab til Lodbjerg samt mindre områder ved Blåvand, Lønstrup og Skagen.

Statens engagement på Vestkysten rækker helt tilbage til 1800-tallet, men det var efter den voldsomme storm i november 1981, at der kom en politisk beslutning om en statslig koordineret og finansieret indsats.

Kommunerne overtog 1. september 2018 det meste af myndighedsopgaven på området, men Kystdirektoratet er fortsat myndighed for kystbeskyttelsesloven og klitfredningslinjen – og fungerer som faglig rådgiver for kommunerne.

Ifølge flere eksperter kan klimaændringerne gøre det nødvendigt at flytte visse sommerhusområder. Både de og organisationer som KL og Dansk Byggeri efterlyser en samlet kyst- og klimaplan. Et ønske, som miljøministeren har lovet at se på.