Blågrønne klimaprojekter som dette i Lindevangs Park på Frederiksberg kan langt bedre betale sig samfundsøkonomisk - men har været bremset af den såkaldte medfinansieringsordning, som et flertal i Folketinget nu vil afskaffe.
Blågrønne klimaprojekter som dette i Lindevangs Park på Frederiksberg kan langt bedre betale sig samfundsøkonomisk - men har været bremset af den såkaldte medfinansieringsordning, som et flertal i Folketinget nu vil afskaffe.

Foto : Call Copenhagen/Frederiksberg Forsyning

To skridt frem og et tilbage på klimatilpasning

Blågrønne klimaprojekter er i gennemsnit fire gange billigere end traditionelle grå, og nu vil regeringen fjerne den største barriere for at få mere gang i dem. Men samtidig indfører man en ny, påpeger branchen.
Det er en regel, der har virket lidt som hul i hovedet – for nu at sige det mildt – som nu endelig er ved at blive afskaffet.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Medfinansierings- og 100 pct.-ordningerne

De såkaldte medfinansieringsregler bestemmer, at kommuner og private kan få finansieret 75 pct. af omkostningerne til håndtering af regnvandet af forsyningsselskabet. 25 pct. skal dækkes af kommunen.

Mellem 2013 og 2016 kunne forsyningsselskaberne finansiere 100 procent af omkostningerne – det er den ordning, der nu er på vej tilbage, om end med skrappere betingelser.

Det betyder, at man igen fuldt ud ved hjælp af spildevandstaksterne kan etablere alternative projekter på bl.a. veje og i vandløb frem for langt dyrere almindelige spildevandstekniske løsninger under jorden.