Sjældne padder fordobler prisen på asfaltfabriks vandrensning
Der er udsigt til den nye asfaltfabrik fra Farremosen, som huser sjældne og EU-beskyttede arter. Derfor skulle vandrensningen under fabrikken være ekstra effektiv.

Foto : Michael Rothenborg

Sjældne padder fordobler prisen på asfaltfabriks vandrensning

Fund af EU-beskyttet vandsalamander og spidssnudet frø i en nærliggende mose betød, at asfaltkoncern måtte investere i et helt ekstraordinært underjordisk vandrenseanlæg på sin nye fabrik i Nordsjælland.
I første omgang troede asfaltkoncernen og kommunen, at man blot skulle rense vandet ekstra grundigt. Men så var det, at en biolog fandt stor vandsalamander og spidssnudet frø i en mose lige neden for den grund, hvor asfaltfabrikken skulle bygges. Og så skulle man pludselig til at rense vandet helt ekstraordinært grundigt.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.