Region Syddanmark har frikendt en stærkt forurenet tjæregrund i Nyborg for at skade vandmiljøet i Storebælt, men beslutningen møder skepsis, og den principielle sag rejses nu i Folketinget.
Region Syddanmark har frikendt en stærkt forurenet tjæregrund i Nyborg for at skade vandmiljøet i Storebælt, men beslutningen møder skepsis, og den principielle sag rejses nu i Folketinget.

Foto : Bigstock

Siver der tjærerester og andet skidt ud i Storebælt herfra?

Hvad kræves der, for at en region kan fastslå, at en alvorlig jordforurening ikke truer f.eks. vandmiljø – og derfor ikke behøver at blive ryddet op? Det principielle spørgsmål rejses nu over for miljøministeren med udgangspunkt i en konkret sag i Nyborg.
Kan Region Sydjylland give grønt lys til et butikscenter på den stærkt forurenede Lynfrosten-grund i Nyborg – eller er der risiko for, at vandmiljøet i Storebælt eller andre områder tager skade, så grunden bør renses op? Og kan staten i givet fald skride ind?
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Generationsboblerne

Disse 10 forureninger falder størrelses­mæssigt ind under definitionen for generationsforureninger.

Men enten opfylder de ikke kriterierne for indsats efter jord­foru­renings­loven (risiko for mennesker eller miljø), eller også er de endnu ikke tilstrækkeligt undersøgt.

Hvis nærmere undersøgelser viser, at der er behov for en indsats, kan de blive flyttet fra type 2-generationsforureninger til type 1.

Region Hovedstaden: Frederiksberg Gasværk, Poul Bergsøe-grunden i Glostrup, Stål­val­seværket i Frederiksværk og Østre Gasværk i København, samt tjære- og tungme­talforureningen på Damhusda­len i Rødovre.

Region Sjælland: Proms Kemiske Fabrik i Køge.

Region Syddanmark: Banegravsdepotet og Grindsted gl. losseplads, Phønix i Vejen  og den omstridte Storebælts­vej/Lyn­­frosten i Nyborg.