Sensorer på de største overløbsbygværker på vej – det vil give bedre vandmiljø

Kloakoverløb
Illustration: Michael Rothenborg.
Myndighederne ved ikke nok om, hvor store mængder fortyndet spildevand der vælter ud i søer, vandløb og kystvande via kloakoverløb. Det gør det både sværere at leve op til EU’s krav om god økologisk tilstand og at lægge en afgift på overløbene. Men bedre målinger er på dagsordenen i forhandlingerne om den nationale klimatilpasningsplan.
27. januar kl. 06:15
errorÆldre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Prisen er ret lav ift. den store gevinst. Alligevel har det taget meget lang tid at få sensorer på overløbsbygværker højt på den politiske dagsorden.

Men ifølge WaterTechs oplysninger er et element i regeringens forslag til national klimatilpasningsplan, at der stilles krav om bedre målinger af kloakoverløb – hvilket i praksis formentlig vil sige, at der skal sensorer på de 15 procent største af Danmarks i alt 4.200 overløbsbygværker.

Årsagen til at måleudstyret er nødvendigt er dels, at man godt vil lægge afgifter på kloakoverløb – så der ikke er et såkaldt ’perverst’ (og måske EU-stridigt) incitament til overløb frem for rensning. Dels at myndighederne nogle gange nærmest famler i blinde, når det gælder kilder til vandselskabernes forurening af vandmiljøet.

Myndighederne tager ganske vist faunaprøver m.m. hvert 4. år i vandløb nedstrøms kloakoverløb, men i den mellemliggende periode kan der ske forringelser af miljøtilstanden. Og i søer og kystvande ved man endnu sjældenere, hvor meget de forskellige overløb egentlig forurener.

Få fuld adgang til WaterTech

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling. Få tilsendt tilbud

Abonnementsfordele
vpn_key
Fuld adgang til WaterTech
Alt indhold på WaterTech er åbent for dig, så du kan nyde det fra din computer, tablet eller mobil.
drafts
Kuraterede nyhedsbreve
Nyheder, interviews, tendenshistorier og meget mere, leveret til din indbakke.
thumb_up
Adgang til debatten
Deltag i debatten med andre professionelle.
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
1
27. januar kl. 22:46

Jeg bor i nærheden af U11, der leder kloakvand ud i Utterslevmose, det udløb som blev omtalt med paderne i sidste uge.

Vi har lagt mærke til at der er overløb, mens det oftere blot lugter kraftigt, uden vi kan se brunt vand. I løbet af 2021 har vi holdt ekstra godt øje. Vi har spurgt Novafos, der har registreret 2 overløb i 2021. Vi har dog registret yderligere 2 overløb, Chris omkring 27. juni og Lise d. 30. juli. Vi er naturligvis interesseret i bedre at kunne dokumenter overløb, så ideer til hvilke målinger man kan foretage ud over at tage billeder af brunt vand, er meget velkomne.

Gennem Danmarks Arealinformation, Danmarks miljødata https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution kan vi få vist data fra seneste år fra PULS. Vi er meget interesseret i om mængder af vand og fx. fosfor indhold passer for de øvrige udløb til Utterselvmose. Det er lidt besynderligt at kun Gladsaxe kommunes forsyningsselskab, Novafos, 'måler' hvor meget de udleder i Københavns kommune. Problemerne omkring målinger er allerede beskrevet i artiklen.

Vi er meget glade for de store reduktioner der er sket i overløb fra U11, måske har det renere vand været medvirkende til at 2 havørne er set i mosen her i vinter? - Vi vil dog gerne have endnu renere vand -

Vi vil gerne have målinger på alle udløb, så også tilstoppet kloak uden regn fanges. På de største vil vi desuden have målinger af hvad der løber ud. På den måde kan både status og forbedringerne dokumenteres.