Så suges der fosfor op af et af Danmarks mest forurenede naturområder
Med snablen i sporet. Oprensning af Fæstningskanalen i København er - endelig - i fuld gang (Se video nederst i artiklen).

Foto : Michael Rothenborg

Så suges der fosfor op af et af Danmarks mest forurenede naturområder

Gamle fosforpuljer på bunden af Utterslev Mose og tilstødende kanaler forhindrer, at vandområdet kan leve op til EU’s miljøkrav. Efter at være blevet udsat flere gange gik oprensningen af den værste pulje i gang i denne uge.
»Flllllooo-opp!« Slangen langs Fæstningskanalen ved Utterslev Mose ved København, der hidtil har ligget slap hen, folder sig ud. Den er blevet fyldt med første del af dagens forurenede slam fra den lille amfibie-gravemaskine nede i kanalen. Slam, der skal pumpes halvanden kilometer vestpå og behandles på en byggeplads.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.