Postdoc Jing Ai fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet blander en grøn rust-suspension med benkul i en handskeboks.
Postdoc Jing Ai fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet blander en grøn rust-suspension med benkul i en handskeboks.

Foto : Københavns Universitet

Rust og forkullede knogler skal give renere grundvand

Et nyt forskningsprojekt skal udvikle en grønnere og billigere teknik til at fjerne klorerede opløsningsmidler fra forurenet jord og grundvand. Hovedingredienserne er såkaldt ’grøn rust’ og knogler, som forkulles ved høj temperatur.
Tusindvis af grunde rundt om i Danmark er forurenede i en grad, så det risikerer at gå ud over grundvandet. Ud over pesticider er den største forureningskilde klorerede opløsningsmidler – typisk fra renserier eller affedtning i f.eks. metalindustrien – og de danske regioner bruger årligt 400 millioner kroner på at undersøge og oprense grunde forurenet med disse krasbørstige stoffer.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.