kloakrør, kloak
kloakrør, kloak

Foto : Bigstock/mulderphoto

Robotter skal holde øje med kloakrørene

Nyt forskningsprojekt skal udvikle autonome robotter til at finde fejl i kloaksystemet. Teknologien kan potentielt spare forsyningsselskaberne for stort millionbeløb.
Små automatiske inspektionsrobotter, der enten flyder, kører eller snor sig gennem kloakrørene, kan potentielt spare de danske vandselskaber for mange millioner årligt til renovering af kloaknettet. Det er tanken bag det nye treårige ASIR-projekt, som blandt andet Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og EnviDan skal føre ud i livet med blandt andet 13 mio. kr. i støtte fra Innovationsfonden. 
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

ASIR-projektet

Mål:

En robot, som autonomt kan bevæge sig rundt i kloaksystemet

Et system til automatisk annotering af den indsamlede data

Et værktøj, hvor observationerne analyseres ved hjælp af en machine learning-algoritme og præsenteres for forsyningsselskaberne

Varighed: 3 år

Bevilling fra Innovationsfonden: 13 millioner kroner

Samlet budget: 24 millioner kroner 

Deltagere: TinyMobileRobots, Aalborg Universitet, Aarhus Vand, Syddansk Universitet, HOFOR, VandCenter Syd, EnviDan, FKSSlamson og Inloc Robotics.