Havørnen er blandt de fugle, der har haft gavn af genopretningen af Filsø. Billedet her er dog fra Polen.
Havørnen er blandt de fugle, der har haft gavn af genopretningen af Filsø. Billedet her er dog fra Polen.

Foto : Bigstock

Rig naturonkel gav grønne drømme luft under vingerne

Stor grisefarm eller genskabt sø? Diskussionen om landbrug kontra natur blussede voldsomt op, da Ribe Amt i 2002 fik en usædvanlig ansøgning. Men så trådte en privat fond til og fik bragt vandspejl, fugle og fisk tilbage i det, der engang var Jyllands næststørste sø.
Miljøjournalist Kjeld Hansen havde en stor Politiken-artikel med til Leif Skov, bestyreren af Danmarks største natur-pengetank, Aage Jensens Fonde.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

NÅR PUMPERNE SLUKKES

Den såkaldte kornsalgsperiode fra 1830 frigjorde kapital til at investere i nyt land, som samtidens teknologiudvikling og -begejstring satte fart på. Den anden store landvindingsperiode udfoldede sig i årene 1940-70, hvor staten ydede 66 pct. tilskud til landvinding.

I næsten 150 år blev der således opstillet tusindvis af afvandingspumper over det ganske land; de forvandlede vådområder til landbrugsland.

Siden ’naturgenopretning’ gled ind i det danske sprog i 1980’erne, er strømmen gået den modsatte vej; stadigt flere pumper bliver slukket.

WaterTech ser på nogle af de største og mest spektakulære projekter.

I forrige uge: Det største p.t.: Søborg Sø.

I sidste uge: Den største arealmæssigt: Skjern Å.

I dag: Den største sø: Filsø.