Resistente bakterier fra hospitalsspildevand – et problem, der kan løses

Hospitalsspildevand er en punktkilde for antibiotikaresistente bakterier og den vigtigste punktkilde for multiresistente, patogene bakterier. Disse bakterier er særdeles uønskede i miljøet og udgør samtidig en arbejdsmiljø-risiko på renseanlæg og for kloakarbejdere. Det er derfor ganske væsentligt at finde en løsning på håndteringen af spildevandet fra hospitalerne.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Om projektet

I Innobooster-projektet 'Desinfektion af antibiotika-resistente mikroorganismer i hospitalsspildevand' blev en miljøvenlig desinfektionsmetode testet over for antibiotikaresistente bakterier i råspildevand fra hospital.

Metoden vil kunne anvendes både ved central og decentral desinfektion af spildevandet.

Videre forskning

For at kunne implementere desinfektion af hospitalsspildevand efter succesrigt proof-of-concept er der behov for yderligere udvikling af teknologien til et automatiseret kontinuert system, som nemt kan kobles til spildevandsstrømmen og håndtere varierende belastninger sikkert.

Der er ligeledes behov for en teknologi, som kan håndtere meget korte desinfektionstider, hvilket er tilfældet hos bl.a. Aarhus Universitetshospital, samt længere desinfektionstider hos hospitaler, der etablerer egen spildevandsledning ned til forsyningen som Nyt Hospital Nordsjælland og Hillerød Forsyning.

Der er derfor ansøgt om et projekt hos MUDP, som kan understøtte dette behov.