Et hus ved Vejle Fjord med sætningsskader. Læg mærke til hvordan husets tag, der i sin tid er anlagt vandret, hælder i forhold til den vandrette horisont.
Et hus ved Vejle Fjord med sætningsskader. Læg mærke til hvordan husets tag, der i sin tid er anlagt vandret, hælder i forhold til den vandrette horisont.

Foto : Geus

Regnen falder, vandet stiger, landet skrider: Vådere klima betyder flere landskred

Jord, grus og sand skrider flere steder i Danmark. Klimaændringernes stigende grundvand og nedbørsmængder kan skubbe til eksisterende skred, der netop er kortlagt af Geus.
Flere steder i landet var der tale om 100-års hændelser, da massive mængder regn i vinteren 2019/2020 brød vestjyske diger og tvang østjyder i evakuering, mens de lokale søer og åer løb over deres bredder og omsluttede hele bymidter.
Få fuld adgang til WaterTech?
WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.
Prøv WaterTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer

Landskred

Landskred betegner alle typer massebevægelser af geologisk materiale i skrånende terræn.

Det svarer til det engelske landslide.

Danske geologer lægger op til at bruge denne betegnelse fremfor jordskred. 

Kilde: 'En dansk nomenklatur for landskred' af K. Svennevig og M. Keiding, Geus. 

Kortlægning af landskred

Kortlægningen af landskred i Danmark baserer sig på to offentligt tilgængelige kortdatabaser: 

  • Danmarks Højdemodel, der viser topologien i Danmark i et 0,4 m grid.
  • InSAR, radarbilleder indsamlet via det europæiske Copernicus-satellitprogram, der viser terrænbevægelser på millimeterskala 

Skreddene er i første omgang identificeret ved hjælp gennemsyn af Danmarks Højdemodel. 

Her skelnes ikke mellem aktive og inaktive skred. 

Enkelte udvalgte skred er sidenhen nærstuderet for deres aktivitet ved hjælp af InSar og højdedifferencen mellem højdemodellen for forskellige år. 

Kilde: Geus