Foruden de mere end 200 forureningsundersøgelser og afværgeindsatser er de såkaldte generationsforureninger på Harboøre Tange et vigtigt fokus for Region Midtjylland i 2019. Blandt andet færdiggøres to forsøgsprojekter, som tester ny teknologi til at fjerne forureningen.
Foruden de mere end 200 forureningsundersøgelser og afværgeindsatser er de såkaldte generationsforureninger på Harboøre Tange et vigtigt fokus for Region Midtjylland i 2019. Blandt andet færdiggøres to forsøgsprojekter, som tester ny teknologi til at fjerne forureningen.

Foto : Region Midtjylland

Regionerne jagter ukendte punktkildeforureninger

Region Midtjylland har udpeget 12 adresser i Homå nær Grenaa, hvor man mener, at der kan være pesticidrester, der forurener nærliggende vandboringer.
12 adresser ved Homå sydvest for Grenaa bliver i løbet af 2019 undersøgt for  mulige kilder til forurening af drikkevandsboringer i nærheden. 
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.