Kommunerne omkring Værebro Å i Nordsjælland har gentagne gange oplevet store oversvømmelser som her i 2017. Men først for nylig er der kommet rigtig gang i samarbejdet over kommunegrænserne.
Kommunerne omkring Værebro Å i Nordsjælland har gentagne gange oplevet store oversvømmelser som her i 2017. Men først for nylig er der kommet rigtig gang i samarbejdet over kommunegrænserne.

Foto : Egedal Kommune

Regioner vil være med til at klimasikre åer og kyster

Danske Regioner ønsker at koordinere klimaindsatsen for kommunerne for at dæmme bedre op for oversvømmelser. Eksperter er delvist positive. KL siger dog nej tak.
Vand kender ingen kommunegrænser. Hvis huse i én kommune skal beskyttes mod oversvømmelser fra et vandløb, er det ofte andre kommuner, som skal betale for og udføre klimasikringen. Og hvis en gruppe huse i én kystkommune klimasikres, risikerer det at gå ud over huse i nabokommunen.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.