Regional klimasikring af Roskilde Fjord og Isefjorden

De langsigtede og kreative løsninger for at sikre en regional klimasikring af Roskilde Fjord-Isefjord er der, men nu skal lokalpolitikerne på banen.
Brødtekst

For nylig blev der i et Synspunkt i WaterTech præsenteret et meget innovativt og kreativt projektforslag til at sikre beboere og erhverv i Roskilde Fjord og Isefjorden mod stormflod og havvandsstigninger. Det centrale element var en lille 'palmeø' i lighed med den i Dubai, som desværre ligger øde hen i dag.

En væsentlig funktion for denne palmeø var at bruge et såkaldt 'københavnerfif', hvor infrastrukturprojekter bliver finansieret ved arealsalg (bl.a. som i Ørestaden, red.). Det er ikke første gang, der fremlægges et kreativt forslag, men ingen har endnu fået lokalpolitisk fodfæste.

Derfor har den netværksbaserede tænketank Inundo, der fokuserer på kystproblematikken, arbejdet med at udvikle et projekt for en regional klimasikring af Roskilde Fjord-Isefjord siden 2016. Dette med baggrund i de store skader og omkostninger, som stormen Bodil forårsagede i 2013 (omkostninger i størrelsesordenen én milliard danske kroner).

I første omgang blev der arbejdet med et koncept, hvor klimasikring blev kombineret med en infrastrukturforbedring gennem det såkaldte GC2-projekt (Greater Copenhagen Green Connect).

Det var imidlertid svært at sikre den nødvendige lokale opbakning hele vejen rundt. Dels fordi mindre, helt lokale løsninger blev forsøgt. Dels fordi de berørte borgere helt forståeligt ønskede her og nu-løsninger og ikke kunne vente på en langsigtet regional løsning.

Den store og langsigtede plan

Dette ændrede sig væsentligt i år, fordi en række lokale projekter løb ind i problemer. Især borgere gennem digelaug og grundejerforeninger blev stadig mere optagede af hurtigst muligt at få en regional løsning ved Hundested-Rørvig.

Derfor har Inundo støttet dannelsen af Fjordgruppen, som samler borgere i oplandet for de to fjorde. De vil have en regionale løsning – den store og langsigtede plan. Lyceum og Hasløv & Kjærsgaard, som begge er partnere i Inundo, og som stod bag GC2, har derfor udarbejdet et skitseforslag til en fleksibel, omkostningslav og fremtidssikret regional klimasikring mellem Hundested og Rørvig.

Forslaget tager hensyn til Rørvig og Hundested, idet accepten fra de to lokalområder bliver en helt særlig udfordring. Derfor har forslaget stor fokus på alternativer til en traditionel dæmningsløsning, som vil blive et voldsomt indgreb i lokalområdet.

Forslagets ideer har opbakning fra Inundo, Fjordgruppen og de mange andre interessenter, som vi foreløbig har diskuteret det med. Nu skal alle parter samles, de seks fjordkommuner – politikere og borgere.

Hvilken løsning?

Det er nu, vi skal sikre fjordsystemerne mod en ny Bodil og direkte skadesomkostninger i størrelsesordenen én milliard kroner. Hertil kommer PTSD-lignende konsekvenser, som er konstateret blandt andet i Jyllinge Nordmark, hvor de praktiserende læger kan se på antallet af stresshenvendelser, at stormsæsonen nærmer sig.

Disse omkostninger skal ses i forhold til, at den dyreste løsning, der ligger på bordet nu, og som indeholder en infrastrukturforbedring (GC2-projektforslaget), vil koste mellem to og tre milliarder kroner. Den billigste løsning, som er udarbejdet af Lyceum og Hasløv & Kjærsgaard, vil kunne etableres for mellem en halv til en hel milliard kroner.

Det vil helt givet være et kompliceret projekt, for der vil være en hel række hensyn, der skal varetages af hensyn til miljøet og naturen, herunder at dele af området er Natura 2000. Fagfolkene er organiseret og står klar på startlinjen med alle de erfaringer og kompetencer, der skal til. Det er på ingen måder et teknisk-fagligt kompliceret projekt. Vi er til rådighed for den politiske proces med al den teknisk-faglige støtte, der er brug for.