Politiske krav kan nedbringe antallet af overløb

Politikerne bør afveje ønsker om effektiviseringer i vandsektoren over for skærpede krav til bl.a. overløb. Hvis der stilles skærpede krav, vil der være behov for øgede investeringer, hvilket igen vil resultere i højere vandpriser, skriver direktøren for Danva - der vil arrangere en høring om overløb.
Mange års arbejde med klimatilpasning, bedre styring, udbygning af renseanlæg, etablering af spildevandsbassiner og målrettet separatkloakering har medvirket til, at antallet af overløbshændelser er reduceret markant de senere år.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.