Membrananlæg bruges kun få steder i den danske drikkevandsforsyning - og kun med det formål at fjerne saltvand - som i dette anlæg på Sejerø. Men interessen for teknikken er stigende, fordi den mest udbredte renseteknologi - aktivt kul - er dyr at bruge mod DMS. Men der er mange problemstillinger, man skal forholde sig til, og udfordringer, der skal løses, før teknologien er klar til bredere anvendelse. Nu testes teknologien mod pesticider i to projekter.
Membrananlæg bruges kun få steder i den danske drikkevandsforsyning - og kun med det formål at fjerne saltvand - som i dette anlæg på Sejerø. Men interessen for teknikken er stigende, fordi den mest udbredte renseteknologi - aktivt kul - er dyr at bruge mod DMS. Men der er mange problemstillinger, man skal forholde sig til, og udfordringer, der skal løses, før teknologien er klar til bredere anvendelse. Nu testes teknologien mod pesticider i to projekter.

Foto : Krüger

Pilotforsøg med membraner på vej - 2. afsnit om pesticidrens

Aktivt kul kan ikke fjerne alle typer pesticider. Men membraner kan muligvis. Pilotforsøg på vandværk i Dragør og i Esbjerg tester teknologien.
Filtrering med aktivt kul er den mest udbredte teknologi til at rense dansk drikkevand i dag. Men fundet af DMS i flere boringer udfordrer løsningen. Aktivt kul kan godt fjerne DMS til koncentrationer under grænseværdien, men processen ‘slider’ på kullene, som derfor skal skiftes meget hurtigere, end hvis de skal fjerne andre typer pesticider. Derfor kigger flere forskere og forsyningsselskaber mod membranteknologier.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Serie: Pesticidrensning

Efterhånden som der bliver testet for flere og flere typer pesticider, biocider og nedbrydningsprodukter heraf, finder vandforsyningerne flere og flere forurenede boringer.

Om man skal rense drikkevandet flere steder, er stadig oppe til debat, men der bliver uden tvivl flere og flere steder, hvor man kommer til at forholde sig til problemstillingen. Derfor sætter WaterTech fokus på de forskellige rensemuligheder og de gode og dårlige erfaringer, som forsyninger, virksomheder og forskere har gjort sig med dem. 

  • Seriens første artikel handler om kulfiltrering. 
  • Den anden artikel handler om membranfiltrering.
  • Den tredje artikel om bakterier og kombinationen af membraner og bakterier.
  • Den fjerde om oxidation.
  • Den femte og sidste om, hvorvidt man også bør justere på kravværdierne.