Processpecialist Søren Eriksen justerer luft-flowet gennem den opvarmede cylinder, hvor Krüger behandler den PFAS-forurenede jord.
Processpecialist Søren Eriksen justerer luft-flowet gennem den opvarmede cylinder, hvor Krüger behandler den PFAS-forurenede jord.

Foto : Krüger

PFAS-forurening i jord kan varmes væk, inden den når vand

Krüger tør nu godt love, at man kan få bugt med PFAS-forurening, inden den gør skade på drikkevand eller vandmiljø – og på en miljø- og klimavenlig facon. Der er dog ikke nogen præcis beregning af, hvornår denne opvarmning til 350 grader kan betale sig frem for f.eks. afværgepumpning.
En oprensningsmetode til at fjerne resterne fra Agent Orange – den gift, som amerikanerne sprøjtede fra fly under Vietnamkrigen – vil også virke på de danske PFAS-forureninger. Det er budskabet fra Krüger, der efter vellykkede laboratorieforsøg nu erklærer sig klar til at bruge metoden i praksis.
Få fuld adgang til WaterTech?
WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.
Prøv WaterTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer

Hvad er PFAS- og precursor stoffer

PFAS (Per- and poly FlouroAlkyl Substances) er en samlebetegnelse for tusindvis af forskelige fluorerede stoffer som siden 1940’erne har været anvendt industrielt samt i forbrugervarer.

De mest anvendte stoffer er PFOS og PFOA, som typisk findes i de højeste koncentrationer i forbindelse med PFAS forureninger.

Stofferne er yderst stabile i miljøet og kan grundet en betydelig vandopløselighed  og manglende nedbrydning spredes i grundvandet.

PFAS-stoffer er varmebestandige  - det anvendes i non stick-belægninger på stegepander. Ved opvarmning til 350 grader i 1-2 uger kan stofferne fjernes fuldstændigt fra forurenet jord – dels ved nedbrydning og dels ved fordampning.

I Danmark er 12 ud af de tusindvis PFAS-stoffer reguleret af Miljøstyrelsen. De 11 stoffer er højt fluorerede sulfon- eller carboxylsyrer, som er persistente dvs. de nedbrydes ikke i naturen.

En række af de uregulerede stoffer er såkaldte precursor-stoffer som i naturen kan nedbrydes til de 11 (og en række lignende) ikke-nedbrydelige stoffer.

I laboratoriet kan nedbrydningen af precursor-stofferne foretages kemisk, det såkaldte TOP assay (Total Oxidizable Precursor). På den måde kan precursor-stoffer analyseres som det endelige nedbrydningsprodukt.

Analyseresultatet er summen af koncentrationen af det pågældende PFAS-stof samt den koncentration af stoffet, der frigives ved nedbrydning af de tilstedeværende precursors for dette PFAS-stof.

Kilde: Krüger m.fl.