PFAS-forbindelser fra brandøvelser har kurs mod vandmiljøet
Brandøvelse med Crashtendere i maj 2012. Det er bl.a. fra brandslukningsskummet, at der kan være sivet PFAS-forbindelser ud i vandmiljøet.

Foto : Sune Wadskjær Nielsen/FES

PFAS-forbindelser fra brandøvelser har kurs mod vandmiljøet

Næsten halvdelen af udgifterne til forureningsundersøgelser i miljøsektionen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse går til PFAS-forbindelser. Et hotspot er Flyvestation Karup, hvor en grundvandsfane med PFAS strømmer i retning af Karup Å. Men er mængderne, der ledes til åen, skadelige? Og hvor meget stammer fra Forsvaret, og hvor meget fra andre kilder?
Blop, blop, siger det nede i Karup Å, når fiskene vender tæt på overfladen. »Ja, her er da liv endnu,« siger Jette Kjøge Olsen, seniorprojektleder i Niras, med et skævt smil.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.