Brædstrup Renseanlæg har to parallelle spildevandslinjer, så den ene kan bruges til test med f.eks. ozon, og den anden til almindelig rensning.
Brædstrup Renseanlæg har to parallelle spildevandslinjer, så den ene kan bruges til test med f.eks. ozon, og den anden til almindelig rensning.

Foto : Suez Water/Brædstrup Renseanlæg.

Ozon fjerner medicinrester effektivt

Rester fra medicin i spildevandet er et stigende problem, og både vandmiljø og mennesker er i risikozonen. Et lovende forsøgsprojekt i Midtjylland har fjernet 93 procent af stofferne, relativt billigt.
Stress, hormonel og metabolsk forstyrrelse og påvirkning af fødekæden. Det er blot nogle af de negative effekter, som rester af antidepressiver og anden medicin har på vandmijøet, når de strømmer ud fra toiletter i private hjem og på hospitaler.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.