Her i Smørmosen nord for København udspringer Værebro Å - en af de danske åer, der skaber forskellige klimaudfordringer for de kommuner, den løber igennem.
Her i Smørmosen nord for København udspringer Værebro Å - en af de danske åer, der skaber forskellige klimaudfordringer for de kommuner, den løber igennem.

Foto : Michael Rothenborg

Oversvømmelser kender ingen kommunegrænser

Hvor kommer vandet fra, hvem skal betale for at styre det bedre, og hvordan samarbejder vi om at begrænse skader? I en ny serie sætter WaterTech fokus på klimasikring af oplandet til danske åer.
Det er overraskende svært at finde udspringet – især, når man tænker på, hvor mange udfordringer der er med de store vandmængder i Værebro Å længere nede ad strømmen.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Serie: Klimatilpasning ved de danske åer.

Værebro Å har et opland på 150 km2, og som rigtig mange andre danske åer stigende problemer med oversvømmelser som følge af øgede regnmængder og forhøjede vandstande.

Men der er først lige ved at komme gang i forskellige samarbejder mellem åens otte kommuner om en fælles håndtering af risiciene.

WaterTech sætter fokus på udfordringer og løsninger i denne serie.

 

Vandproblemer ved Værebro Å
Værebro Å grafik
Illustration: Nanna Skytte

1. Oversvømmelser kender ingen kommunegrænser 

Serien ser på typiske udfordringer og mulige løsninger med klimatilpasning ved de danske åer. Den fortsætter næste tirsdag her i WaterTech.

    Anbefalinger om Værebro å

    Samarbejdet om Værebro Å er i den indledende fase. Klikovand og resten af projektgruppen har lavet nogle anbefalinger omkring hvordan kommunerne og forsyningerne kan gå videre.

    • At kommuner, forsyninger og regioner skal fortsætte det etablerede samarbejde på tværs af hele oplandet.
    • at der opbygges en hydraulisk vandløbsmodel til beregning af nogle overordnede scenarier for hvordan vandløbet kan udvikle sig. Det vil give en fælles forståelse for hvad der påvirker vandløbet og hvilken kombination af løsninger der bør arbejdes videre med.
    • at scenarierne vurderes i forhold til hvad det koster at anlægge, om det rent praktisk kan lade sig realisere, og om det også løser problemerne på langt sigt.