Selv om et klimaprojekt i f.eks. et vandløb blev godkendt til 100 procents takstfinansiering inden 2016, kan godkendelsen ryge, blot projektet ændres lidt pga. f.eks. typologi.
Selv om et klimaprojekt i f.eks. et vandløb blev godkendt til 100 procents takstfinansiering inden 2016, kan godkendelsen ryge, blot projektet ændres lidt pga. f.eks. typologi.

Foto : Michael Rothenborg

Omstridt regel bremser flere klimaprojekter end hidtil antaget

Klimaprojekter, der ellers var godkendt under den gamle ordning med 100 procents takstfinansiering, kan blive droppet, hvis deres udformning må ændres. Enhedslisten rejser beslutningsforslag om at genindføre og forenkle ordningen.
Det er en kendt sag i vandsektoren, at den tidligere regerings stop for 100 procents takstfinansiering af blågrønne skybrudsprojekter har bremset tempoet i byernes skybrudssikring markant.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Medfinansieringsordningen

Nytårsdag 2016 stoppede den fulde takstfinansiering af blågrønne klimatilpasningsprojekter. Siden har kommunerne skullet finansiere 25% af omkostningerne i projekter, der anlægges på veje og i projekter, der anlægges i vandløb i byzone – den såkaldte medfinansieringsordning. 

De relevante ministeriers egen evaluering viste ellers, at klimaløsninger i rør under jorden koster fire gange så meget som vandløsninger, der anlægges på overfladen.

Klimaløsninger i parker, boligområder og torve med vandløb og søer er altså markant billigere og bidrager samtidig til mere levende byrum.