Økologisk offensiv for grundvandet

Set gennem vandforsyningsbriller kan omlægning af landbrug til økologi være en god metode til at forhindre udledning af pesticidrester. Økologisk Landsforening har gode erfaringer fra kommunesamarbejder om at tilbyde gratis omlægningstjek hos konventionelle landmænd.
I Økologisk Landsforening (ØL) har vi indtil videre samarbejdet med mere end 30 kommuner om at lave de såkaldte økologiske omlægningstjek. Der er tale om frivillige besøg hos de konventionelle landmænd, hvor man ser på bedriften i en økologisk kontekst. Besøgene er også gratis, da de er finansieret af fonde.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.