Kasted Mose med vandbøfler, set lidt fra oven.
Kasted Mose med vandbøfler, set lidt fra oven.

Foto : Aarhus Kommune

Nyt middel i kampen for rent drikkevand: vandbøfler

Ikke kun skovrejsning men også lysåbne naturtyper kan være med til at beskytte grundvandet – og naturværdierne får et ekstra løft med den nye forvaltningsmetode rewilding.
Ovenfra ligner det nærmest en afrikansk savanne kort efter et regnskyl – med fire vandbøfler i fuldt firspring.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Hvad er rewilding?

Rewilding handler om at lade naturen gøre arbejdet selv i stedet for at pleje den.

Begrebet opstod for 20 år siden i USA, og der findes ingen direkte dansk oversættelse.

Ordet betyder nærmest 'genforvilde'. Det refererer til at beskytte naturområder ved at genintroducere nøgledyrearter – altså arter som er vigtige for, at områder kan udvikle sig.

Kilde: Verdens Skove

Læs også Aarhus Universitets spørgsmål og svar om rewilding her.

Når pumperne slukkes

Den såkaldte kornsalgsperiode fra 1830 frigjorde kapital til at investere i nyt land, som samtidens teknologiudvikling og -begejstring satte fart på. Den anden store landvindingsperiode udfoldede sig i årene 1940-70, hvor staten ydede 66 pct. tilskud til landvinding.

I næsten 150 år blev der således opstillet tusindvis af afvandingspumper over det ganske land; de forvandlede vådområder til landbrugsland.

Siden ’naturgenopretning’ gled ind i det danske sprog i 1980’erne, er strømmen gået den modsatte vej; stadigt flere pumper bliver slukket.

WaterTech ser på nogle af de største og mest spektakulære projekter.

1: Det største p.t.: Søborg Sø.

2: Den største arealmæssigt: Skjern Å.

3: Den største sø: Filsø.

4. I dag: Den visionære med grundvandsbeskyttelse og vandbøfler.