Nyt europæisk projekt udfordrer gældende standard for vandmålere

Husstandsvandmålere testes og verificeres i dag ifølge standard ved faste, stabile flowværdier. Men dette matcher slet ikke det forbrugsmønster, hvorunder vandmålerne anvendes, når de er installeret hos forbrugerne. Søren Haack, projektleder fra Teknologisk Institut, fortæller her, hvordan et nyt europæisk udviklingsprojekt vil gøre op med dette.
Forestil dig din hverdag, og hvordan du bruger dine vandforbrugende enheder i huset såsom bruseren, vandhanen, opvaskemaskinen m.fl.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Om projektet

MetroWamet – Metrology for real-world domestic water metering er et treårigt udviklingsprojekt under EURAMET's udviklingsprogram EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research). I alt 12 europæiske institutter inden for metrologi deltager i projektet. Projektet vejledes yderligere af målerproducenter og den europæiske organisation for vand og varmemålere AQUA.

Læs mere om projektet her:

https://www.ptb.de/empir2018/metrowamet/the-project/

EMPIR
Illustration: EMPIR