Det slår igennem i tallene for 2019, at alle vandværkerne sidste år blev pålagt at analysere for nedbrydningsstoffet chlorthalonilamidsulfonsyre.
Det slår igennem i tallene for 2019, at alle vandværkerne sidste år blev pålagt at analysere for nedbrydningsstoffet chlorthalonilamidsulfonsyre.

Foto : Tariq Mikkel Khan/POLFOTO

Nye tal: Vandværkerne finder pesticider i 3 ud af 10 boringer

Andelen er lavere i 2019 end i 2018, primært fordi der blev taget et ekstraordinært stort antal prøver for et enkelt nyt stof. De stoffer, der udgør de største problemer for værkerne, findes stadig i bekymrende omfang.
I 2019 blev der fundet pesticidrester i 29 procent af de drikkevandsboringer, som vandværkerne undersøgte. I 8 pct. af boringerne var niveauet for mindst et af de fundne stoffer over kvalitetskravet på 0,1 mikrogram pr. liter.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.