København og andre danske byer kæmper med, at afstrømning fra tag- og vejvand kan forurene vandområder, så de ikke kan leve op til kravene om god økologisk og kemisk tilstand.
København og andre danske byer kæmper med, at afstrømning fra tag- og vejvand kan forurene vandområder, så de ikke kan leve op til kravene om god økologisk og kemisk tilstand.

Foto : Bigstock

Nye regler om rensning af regnvand er nødvendige

Praksis inden for rensning af tag- og vejvand er meget forskellig, og det er med til at forsinke nødvendige klima- og miljøprojekter, påpeger forsker og branchefolk. Miljøstyrelsen lover, at der er en strategi på vej, med bl.a. nye, forbedrede retningslinjer.
De danske kloaksystemer er underdimensionerede til de kommende års stigende nedbør, og derfor skal rigtig meget regnvand afkobles fra kloakken i de kommende årtier. Men man kan ikke bare lede regnvandet ud i søer og hav, især i de større bykommuner indeholder det kemiske stoffer fra bl.a. veje og tage. Det skal renses for ikke at skade vandmiljøet.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Projektnetværk om regnvand på vej

Skal regnafstrømning renses? Hvad er BAT? Hvordan dokumenterer vi løsningerne? Kan vi blive enige?

Teknologisk Institut indbyder alle i branchen til et to-årigt netværksprojekt, der bl.a. skal skabe fælles overblik over krav til rensning af regnvand, højne vidensniveauet, udfordre og udvikle BAT-begrebet, få et overblik over eksisterende renseløsninger og udarbejde retningslinjer for, hvordan de skal dokumenteres.

Blandt de foreløbige deltagere er en del forsyninger fra Østjylland og Sjælland, samt Hofor og Københavns Kommune. 

Læs mere her.