Slusebyggeriet, der skulle sikre beboerne i Jyllinge mod stormflod; fotograferet få uger før, det blev stoppet af en klage i marts i år.
Slusebyggeriet, der skulle sikre beboerne i Jyllinge mod stormflod; fotograferet få uger før, det blev stoppet af en klage i marts i år.

Foto : Roskilde Kommune.

Nye regler gør kystsikring lidt nemmere

Kystbeskyttelse, der strander på grund af klager fra ganske få personer, skal kunne gennemføres alligevel i særlige tilfælde, bestemmer ny politisk aftale. EU-jura kan dog stadig bremse projekter.

Borgere, der er truet af oversvømmelser fra havet, får nu en håndsrækning fra et bredt politisk flertal i Folketinget. Det bliver lidt lettere for kommuner at etablere større kystbeskyttelsesanlæg de steder, hvor der er store samfundsmæssige hensyn på spil – men hvor projekterne bremses på grund af klager fra ganske få beboere.

»Vi ændrer ikke ved, at man som udgangspunkt kan klage over tilladelser til kystbeskyttelse, men vi vil ændre loven, så det bliver muligt at gøre en undtagelse i særlige situationer, sådan at kystbeskyttelsesprojekter, der skal beskytte mange grundejere på en gang, ikke bliver væsentlig forsinket som følge af klager,« siger miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse.

Hun fremhæver, at der i dag er visse kommunale kystbeskyttelsesprojekter, der skal beskytte mange grundejere på en gang, som bliver væsentlig forsinket som følge af klager. Dette kan blokere for vigtige kystbeskyttelsesanlæg i længere tid med negative konsekvenser og omkostninger til følge for de berørte borgere og lokalsamfundet.

Stadig konflikt med EU-juraen

Det er især det strandede kystsikringsprojekt i Jyllinge Nordmark ved Roskilde, der er baggrunden for, at Folketinget nu har indskrænket klageadgangen. Og kommentarer til og argumenter for aftalen henviser da også til, at man nu igen kan komme i gang med at stormflodssikre. 

Men i Jyllinge var der – ud over en række klager fra blot to husstande – tillige problemer med konflikten mellem hensynet til kystsikring og hensynet til EU’s skrappe naturregler.

Og som WaterTech tidligere har fortalt, er også projekter i Køge, Kolding, Odense – og på Sjællands Nordkyst – forsinket på grund af tvivl om, hvordan EU-reglerne spiller ind i de konkrete sager.

Områdechef i Kystdirektoratet Hans Erik Cutoi-Toft understreger, at aftalen ikke rokker ved EU-juraen.

»Man skal stadig tage behørigt hensyn til EU's Natura 2000-regler og andre relevante bestemmelser. Men hvis EU-juraen er på plads, er det nu ikke længere sådan, at få borgere kan bremse et kystsikringsprojekt, der vil være til stor gavn for oversvømmelsestruede borgere – og for samfundet generelt,« siger han.

I Jyllinge Nordmark er Roskilde Kommune ved at udarbejde en ny miljøundersøgelse, der tager mere hensyn til EU-reglerne, bl.a. ved at fastslå, at manglende kystbeskyttelse truer borgernes helbred.

Det er, når den er på plads, at det ikke længere skal være muligt for enkeltborgere at forsinke projektet yderligere. 

Mange forudsætninger skal være opfyldt

Foruden regeringen står Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF, Konservative, Alternativet og Liberal Alliance bag ændringen. Det brede flertal vil ændre kystbeskyttelsesloven og øvrig relevant lovgivning, så kommuner i helt særlige tilfælde kan søge om lov til at fjerne klageadgangen.

Ændringen kommer kun til at gælde for kommunale fællesprojekter, som er større kystbeskyttelsesprojekter, der gennemføres for en længere kyststrækning i et samarbejde mellem berørte grundejere og den eller de lokale kommuner.

Og klageretten kan kun fjernes, hvis der er sandsynlighed for gentagne oversvømmelser og/eller erosion inden for en kort årrække. Der kan også være væsentlige private eller offentlige værdier, som er truede, herunder risiko for menneskers fysiske eller psykiske sundhed.

Kommunen vil stadig skulle gennemføre partshøringer forud for tilladelsen, og der ændres heller ikke på de hensyn, der skal tages til naturen.

Stort behov for beskyttelse

I Roskilde Kommune er der glæde over aftalen:

»Der er et stort behov for, at vi får beskyttet Jyllinge Nordmark mod oversvømmelser. Vi har at gøre med mange familier, der ikke kan være trygge i deres eget hjem, og som har brug for, at vi kommer videre med arbejdet i en fart. Her vil det gøre en forskel, at vi kan anmode om at få en mere smidig klageproces«, siger borgmester Tomas Breddam (S) fra Roskilde Kommune i ministeriets pressemeddelse.

Et lovforslag, der udmønter den politiske aftale, bliver sendt i høring inden jul med henblik på fremsættelse i denne folketingssamling.