Nye huse i London skal bygges med mursten lavet af aske fra spildevandsslam

Foto : Thames Water

Nye huse i London skal bygges med mursten lavet af aske fra spildevandsslam

Spildevandsslam fra Londons borgere bliver i dag brændt og deponeret. Fremover skal asken i stedet indgå i produktionen af mursten. Spildevandsselskab har indgået aftale med entreprenør, der forventer at producere 2,3 millioner mursten om året med slamaske.
Hver dag løber spildevandet fra fire millioner London-borgere igennem Europas største renseanlæg ved Beckton i det østlige London. Her bliver vandet drænet fra og renset, mens de solide efterladenskaber ryger til et forbrændingsanlæg. Hidtil er asken efterfølgende blevet deponeret, men fremover skal den bruges som tilslagsmateriale i produktionen af mursten.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.