Havnearbejdere spuler fisk hen til pumpen, som losser fisken til TripleNines fabrik i Thyborøn. Det er bl.a. her i lastrummet, at der kan spares mange liter vand.
Havnearbejdere spuler fisk hen til pumpen, som losser fisken til TripleNines fabrik i Thyborøn. Det er bl.a. her i lastrummet, at der kan spares mange liter vand.

Foto : TripleNine/Teknologisk Institut

Ny teknologi kan halvere vandforbrug i fødevarebranche

Producent af fiskeolie og fiskemel kan efter alt at dømme nedsætte vandforbruget med mere end 50 procent med en ny teknologi, der også vil kunne bruges af andre fødevarevirksomheder. På trods af mange års gyldne løfter har branchen stadig højt vandforbrug.
Der spules og spules, når fiskene skal losses fra kutterne og ind på havnen i Thyborøn. 16 millioner liter vand bruger en af Nordens største producenter af fiskemel og fiskeolie TripleNine Group hvert år alene i den vestjyske havneby. Det svarer til det årlige vandforbrug for mere end 100 familier.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.