Ny statistik: Disse kommuner udleder mest spildevand via kloakoverløb
Det ser idyllisk ud på overfladen, men der lukkes hvert år mange millioner liter næsten urenset spildevand ud i vandmiljøet via kloakoverløb.

Foto : Michael Rothenborg

Ny statistik: Disse kommuner udleder mest spildevand via kloakoverløb

En sydsjællandsk kommune er blandt de største syndere på en ny liste over kommunernes overløb med spildevand, kvælstof og fosfor, som miljøministeren har sendt til Folketinget. Der er usikkerhed om data - men den er på vej til at blive mindsket.
Der er store forskelle på de danske kommuner ift, hvor meget spildevand, kvælstof og fosfor der ledes ud i vandmiljøet via kloakoverløb efter skybrud og kraftig regn.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.