Lynettens opland er omkring en million københavnere, og det gør det til Danmarks største rensningsanlæg.
Lynettens opland er omkring en million københavnere, og det gør det til Danmarks største rensningsanlæg.

Foto : Biofos

Ny spildevandsledning i Øresund til en halv milliard kroner kan være overflødig

Når Lynetteholm står færdig om 30 år, skal beboerne kunne bade. Derfor skal Lynettens udledning længere væk, selv om rensningsanlægget sandsynligvis flytter længe inden.
Det står klart, at politikerne vil presse Lynetten, Danmarks største rensningsanlæg, væk fra Refshaleøen, så den kan byudvikles sammen med megaprojektet Lynetteholm. Alligevel skal ejeren af anlægget, Biofos, snarest forlænge udløbsledningen, som går under havbunden og gennem det område, hvor arbejdet med øen begynder til efteråret.
Få fuld adgang til WaterTech?
WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.
Prøv WaterTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer

Kan kræve ledninger fjernet for egen regning
  • Kan der ikke opnås enighed mellem Udviklingsselskabet By & Havn I/S og ejere af ledninger om, hvordan planlagte anlægsarbejder på de arealer, hvori eller hvorover ledningerne er anbragt, skal tilrettelægges, kan transportministeren efter at have meddelt ledningsejeren, at det planlagte anlægsarbejde påbegyndes, gennemføre anlægsarbejdet og kræve bestemte ledningsarbejder udført af ledningsejeren.
  • Transportministeren kan i særlige tilfælde lade ledningsarbejder udføre for ledningsejerens regning.
  • Transportministeren bemyndiges til for Udviklingsselskabet By & Havn I/S ved ekspropriation at erhverve de arealer og rettigheder, der er nødvendige for gennemførelse og drift af anlægsprojektet.

Uddrag af anlægsloven for Lynetteholm