Det tidligere Grindstedværks fabriksgrund hører til blandt de dyreste at rense op ifølge den nye opgørelse fra Danske Regioner. Her undersøger regionens rådgiver DMR og borefirmaet Kristian Rytter A/S den gamle losseplads i Grindsted by.
Det tidligere Grindstedværks fabriksgrund hører til blandt de dyreste at rense op ifølge den nye opgørelse fra Danske Regioner. Her undersøger regionens rådgiver DMR og borefirmaet Kristian Rytter A/S den gamle losseplads i Grindsted by.

Foto : Redstar

Ny opgørelse sætter milliardtal på generationsforureninger

Danske Regioner har for første gang sat præcise tal på oprydningerne efter Danmarks ti største jordforureninger og er nu ved at udarbejde en prioriteret plan til miljøministeren. Ekspert minder om, at andre forureninger kan være vigtigere, fordi de truer grundvand.
Næsten tre milliarder kr. vil det koste at rydde op efter ti af Danmarks største og dyreste forureninger, der også bliver omtalt som generationsforureninger. 
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Generationsforureninger

Generationsforureninger er store jordforureningssager, der vil koste mere end 50 mio. kroner at undersøge og oprense, og som udgør en risiko for indsatserne i jordforureningsloven (overfladevand, grundvand, natur og/eller menneskers sundhed). Mængden af miljøfarlige stoffer måles typisk i ton.

Termen indikerer også, at der er tale om en forurening opbygget over flere generationer, og som kommende generationer vil arve. 

Regionerne har indtil videre identificeret ti forureningssager af denne slags.

Herudover er der cirka ti forureninger, som betegnes som type 2-generationsforureninger. De falder størrelsesmæssigt ind under definitionen for generationsforureninger, men enten opfylder de ikke kriterierne for indsatserne i jordforureningsloven, eller også er de endnu ikke tilstrækkeligt undersøgt.

Læs om en af type 2-forureningerne her.