Ny kamerateknologi kan optimere slamafvanding

Renseanlæggene er de seneste år nået langt med online-styring af renseprocesserne - dog ikke med slamafvandingen. Derfor har et netop afsluttet VUDP-projekt udviklet en ny kamerateknologi, som kan måle størrelsen af slamflokke, og som potentielt kan benyttes som styringsparameter.
På mange af de danske renseanlæg afvandes slam fra renseprocesserne, inden det køres ud på landbrugsjord eller afbrændes. Det typiske formål med slamafvanding er at nedbringe den slammængde, der skal transporteres og behandles.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Fakta om projektet

Projektet Rethink Sludge er under DANVA og var et samarbejde mellem:

  • Energi Viborg Vand A/S
  • Hedensted Spildevand A/S
  • Hjortkær Maskinfabrik A/S
  • Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab
  • Teknologisk Institut

Projektet blev gennemført i perioden 1/10-2017 til 30/4-2019 med støtte fra Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram (VUDP) under DANVA på 1,3 mio. kr.

Øvrige forfattere

Projektleder Lotte Bjerrum Friis Holm (TI)

Tommas Bang Leth (TI)

Hanne Løkkegaard (TI)

Morten Lykkegaard Christensen (AAU)

Mads Koustrup Jørgensen (AAU)

Henriette Casper Jensen (AAU)

Niels Kjeldgaard (Energi Viborg Vand)

Mogens Lindgaard (Energi Viborg Vand)

Ole Pedersen (Hedensted Spildevand)

Alf Simonsen (Hjortkær Maskinfabrik)