Ny forskning: Bæredygtighedsindiaktorer for vand har stort potentiale

Ny forskning: Bæredygtighedsindiaktorer for vand har stort potentiale

https://pro.ing.dk/4298

8. nov 2019 09:39
Et netop afsluttet forskningsprojekt fra DTU har haft fokus på bæredygtighed og kvalitet i indvinding af grundvand. Det åbner for et stort potentiale, både i Danmark og internationalt. For tiden bliver såkaldte livscyklus analyser, LCA, stadig mere anvendt, hvilket har øget fokus på, at forbruget af vand også bør indgå som en del af de parametre, man ser på, når et produkts livscyklus vurdes.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.