Ny erhvervs-ph.d. vil kulegrave kloakmodellering i spildevandssektoren

Foto : VandCenter Syd

Ny erhvervs-ph.d. vil kulegrave kloakmodellering i spildevandssektoren

Der er usikkerheder i de modeller, som spildevandssektoren bruger til at modellere belastning på kloaknettet. Udfordringen er at finde ud af, hvor store usikkerhederne er, og hvor de særligt rammer. Det har Agnethe Nedergaard Pedersen indledt en treårig undersøgelse af.
For to måneder siden indledte Agnethe Nedergaard Pedersen et forskningsprojekt om usikkerhederne ved dynamisk kloakmodellering, der skal løbe over de næste tre år. Hun er nemlig blevet tildelt en erhvervs-ph.d. er i samarbejde med Vandcenter Syd, DTU Miljø, DTU Compute og Informetics.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Fakta om spildevandsnettet

Ifølge Foreningens af Rådgivende Ingeniørens State of The Nation-rapport fra 2016 er det forsyningsejede kloaksystem i Danmark i 2014 opgjort til ca. 83.000 km ledning og 648 renseanlæg.

Den samlede genanskaffelsesværdi af kloaksystem og renseanlæg, som er ejet af de kommunale forsyningsselskaber, er vurderet til ca. 180-190 mia. kroner. Kloaksystemet vurderes i dag at have en gennemsnitlig alder på 35 år. Dog vurderes kloaksystemet i dag at være bedre forberedt på fremtidens klimaforandringer, idet de investeringer, der er foretaget siden 2012, i høj grad er sket med fokus på klimaforandringer.

Der anvendes ca. 5,4 mia. kroner årligt på udbygning og vedligeholdelse af kloakker og renseanlæg.

Kilde: State of The Nation 2016