Med en ny AR-app kan beboere se f.eks. vejbede, før de anlægges. Det skaber bedre kommunikation omkring klimaprojekter.
Med en ny AR-app kan beboere se f.eks. vejbede, før de anlægges. Det skaber bedre kommunikation omkring klimaprojekter.

Foto : Klikovand

Ny app visualiserer klimatilpasningen på din vej

Et AR-værktøj kan skabe livagtige 3D-visualiseringer af vejbede og andre tiltag. Det kan gøre dialogen med borgerne om klimasikring nemmere, viser erfaringer fra oplandet til en af Sjællands længste åer.
Vejbede er et enkelt, men effektivt værktøj til at forsinke regnvand og dermed begrænse oversvømmelser. Og der investeres allerede massivt i vejbede rundt om i de danske kommuner. Men tiltaget er langtfra ukontroversielt og møder ofte modstand – eller i hvert fald skepsis – fra lokale borgere.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Serie: Klimatilpasning ved de danske åer.

Værebro Å har et opland på 150 km2, og har som rigtig mange andre danske åer stigende problemer med oversvømmelser som følge af øgede regnmængder og forhøjede vandstande.

Men der er først lige ved at komme gang i forskellige samarbejder mellem åens otte kommuner om en fælles håndtering af risiciene.

WaterTech sætter fokus på udfordringer og løsninger i denne serie.

Vandproblemer ved Værebro Å
Værebro Å grafik
Illustration: Nanna Skytte

1. Oversvømmelser kender ingen kommunegrænser 

2. Ny app visualiserer klimatilpasningen på din vej

Serien ser på typiske udfordringer og mulige løsninger med klimatilpasning ved de danske åer. Den begyndte i sidste uge og fortsætter næste tirsdag her i WaterTech.