Vandet fosser ud af lækager og ledningsbrud i EU. I nogle lande er det samlede spild fra forsyning til forbruger på over 50 procent. Danmark kæmper for at få krav indført i det nye drikkevandsdirektiv.
Vandet fosser ud af lækager og ledningsbrud i EU. I nogle lande er det samlede spild fra forsyning til forbruger på over 50 procent. Danmark kæmper for at få krav indført i det nye drikkevandsdirektiv.

Foto : Bigstock

Nu skal der gøres noget ved Europas enorme vandspild

Med EU’s kommende drikkevandsdirektiv kommer der fokus på at begrænse lækager og ledningsbrud. Det er en stor konkurrencefordel for Danmark, der har været foregangsland på dette område i årtier.
EU er ligeglad med vandspild. Den sætning sætter måske nok tingene på spidsen, men når man læser det nuværende drikkevandsdirektiv fra 1994, er det svært at finde nogen indikation på det modsatte.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

EU og vandressourcerne

Tre af EU’s store direktiver på vandområdet står foran revision.

I denne artikel ser vi på drikkevandsdirektivet, i en anden på direktivet om byspildevand.

Fælles for dem er, at de ikke tidligere er blevet opfattet som ressourcedirektiver.

Det står endnu ikke klart, hvordan det tredje direktiv, Vandrammedirektivet, skal revideres. WaterTech følger sagen til efteråret.