Det nye testanlæg i Aalborg er forbundet til regnvandsledningerne i bydelen Sdr. Tranders, så man kan teste forskellige typer rensnings under virkedelige forhold. Det er indrettet, så det både kan køre som tørt og vådt bassin, og forskerne kan styre indstrømning, udstrømning, vandspejlets højde og ændre bassinets geometri. Desuden er det let og billigt at rense.
Det nye testanlæg i Aalborg er forbundet til regnvandsledningerne i bydelen Sdr. Tranders, så man kan teste forskellige typer rensnings under virkedelige forhold. Det er indrettet, så det både kan køre som tørt og vådt bassin, og forskerne kan styre indstrømning, udstrømning, vandspejlets højde og ændre bassinets geometri. Desuden er det let og billigt at rense.

Foto : Søren Barbré Pedersen / Envidan

Nordjyder indbyder til test af first-flush rensning af regnvand i nyt forsøgsanlæg

Aalborg Forsyning og Aalborg Universitet har etableret et bassinanlæg, hvor virksomheder og forskere kan teste nye metoder til regnvandsrensning
I årevis er der blevet talt om fordelene ved kun at rense den første del af et regnskyl, i stedet for at opmagasinere og rense al vandet - den såkaldte first-flush-strategi - og nu har Aalborg Forsyning og Aalborg Universitet indviet et anlæg, hvor virksomheder og forskere kan teste forskellige metoder, der kan bruges til den type løsninger.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.