Når (grimme) regnvandshuller i jorden kommer til kort
Udviklingschef Søren Gabriel ved et eksempel på et naturbaseret regnvandsbassin i Albertslund, der kan klare en 25-årshændelse.

Foto : Michael Rothenborg

Når (grimme) regnvandshuller i jorden kommer til kort

Byudvikling og ny praksis fra klagenævn har skærpet kravene til, hvor hurtigt – eller langsomt – regn fra afløbssystemet må ledes ud i vandløb. Det har sendt forsyninger på jagt efter nye arealer til regnvandsbassiner – og både resulteret i grønne og grimme løsninger. KL og Danva lover at fremme de grønne.
Der er grænser for, hvor meget vand et vandløb kan tåle. Det har der sådan set altid været. Men grænserne er blevet skærpet i de seneste år, i takt med at EU’s vandrammedirektiv har tvunget de danske myndigheder – og Miljø- og Fødevareklagenævnet – til at ændre praksis.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.