Motorvej skabte ny metodik for grundvandsmodeller
Det er ved tunnelen i baggrunden at man ville have risikeret de største oversvømmelser, hvis Geus ikke havde udviklet en ny grundvandsmetodik.

Foto : Vejdirektoratet

Motorvej skabte ny metodik for grundvandsmodeller

Blågrøn klimatilpasning ville have forværret oversvømmelsesrisikoen på den nye Silkeborgmotorvej, viste beregninger, der i stedet pegede på afløbsdræn som løsning. Metodikken er nu færdigudviklet og kan bruges over hele verden.
Når Silkeborgmotorvejen drejer ind – og ned – i selve byen, skifter farverne så småt fra blågrøn til rustrød og orange. Det rustrøde er spunsvægge, det orange er støjafskærmninger. Laveste punkt nås i en 300 meter lang tunnel – det er det sted på hele motorvejen, hvor der ville have været størst risiko for oversvømmelse.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.